Uprava : Vukovarska 257 Mirkovci 32240
Tel : 032 /326-915
Fax: 032/325-773
e-mail : maric-bau@vk.t-com.hr
OIB : 21670792419
Vlasnik :  Anica Tadić


Voditelj prodaje Vinkovci : Mijo Marić
091 325 6681
099 270 4781
e-mail: maricbau@gmail.com
Voditelj prodaje Osijek : Bruno Puljić
091 325 6692
 099 270 4792
tel: 031/560 748
tel: 031/560 700
fax: 031/560 728
Voditelj prodaje Vukovar : Ivan Mandarić
091 325 6694
 099 270 4794
tel./fax: 032/416-900
Voditelj prodaje Kistanje : Damir Kepić
091 325 6682
tel./fax: 022/763-305

Voditelj prodaje boja i lakova „Hempro Color“
za Hrvatsku: Branko Jurić
091 325 6675
tel/fax 032 416 900

Otpremništvo d.o.o. Međunarodni transport
Voditelj : Luka Mikić
091 437 6015
tel: 031/501-184

Separator-prerada šljunka i proizvodnja svih vrsta agregata
Voditelj : Ivan Mandarić
091 325 6694
tel./fax: 032/416-900

 
 
Copyright © Maric B.A.U. Sva prava pridržana