Marić B.A.U.     Vukovarska 257,
32240 Vinkovci/Mirkovci
tel :  032 /326-915
fax:  032/325-668
Voditelj prodaje : Mijo Marić
091 325 6681
099 270 4781

Marić B.A.U. d.o.o. Osijek
M. Divalta 197 31000 Osijek
tel :  031/560-748 , 031/560-700
fax:  031/560-728
Voditelj prodaje : Bruno Puljić
091/325 6692 , 099/270 4792

Gradite Najpovoljnije d.o.o.
Vijeća Europe 28, Vukovar
tel./fax: 032/416-900
Vodtelj prodaje : Ivan Mandarić
091 325 6694
099 270 4794

Separacija – Marić B.A.U. 
Priljevo  2     32000 Vukovar
tel./fax: 032/416-900
Voditelj : Ivan Mandarić
091 325 6694

Otpremništvo d.o.o. 
Lončarica Velika bb
3100 Osijek
tel: 031/501-184
Voditelj : Luka Mikić
091 437 6015

 

Marić B.A.U.   p.j.  Kistanje
Dr. Franje Tuđmana 103
Kistanje  22305
tel./fax: 022/763-305
Voditelj prodaje : Damir Kepić
091 325 6682


Hempro-color d.o.o.
Đure Jakšića 31 Šid
tel: 00381 22 712 322
fax: 00381 22 712 924
voditelj prodaje za Hrvatsku: 
Branko Jurić
091 325 6675
tel/fax 032 416 900
     
 
 
Copyright © Maric B.A.U. Sva prava pridržana